Razvoj kitajske kabelske industrije od hitrega do stabilnega obdobja

Žična in kabelska industrija je pomembna podporna industrija v kitajski gospodarski gradnji. Zagotavlja infrastrukturo za elektroenergijo in komunikacijsko industrijo, kar predstavlja četrtino izhodne vrednosti kitajske elektroindustrije. To je druga največja industrija v mehanski industriji za avtomobilsko in ima pomembno vlogo v nacionalnem gospodarstvu. Z nedavnim sprejetjem politike "stabilne rasti in strukturnih prilagoditev" se bo stopnja gospodarske rasti v primerjavi s preteklostjo zniževala, vendar je strukturna prilagoditev ugodna za dolgoročni razvoj in tudi nujen način za razvoj Kitajske. V prvem četrtletju 2014 se je svetovna rast upočasnila bolj kot je bilo pričakovano, letna stopnja rasti pa se je v primerjavi s 3,75% v drugi polovici leta 2013 zmanjšala na 2,75%. Kljub boljši gospodarski uspešnosti nekaterih držav (od Japonske in Nemčije do Španija in Združeno kraljestvo) je rast upadla zaradi splošne šibkosti svetovnega gospodarstva.

Med njimi je glavni razlog za upad svetovne gospodarske rasti prilagoditev ZDA in Kitajske, dveh največjih svetovnih gospodarstev. V ZDA je zaloga zaloge konec leta 2013 presegla pričakovanja, kar je privedlo do močnejših prilagoditev. Povpraševanje je omejila tudi ostra zima, izvoz je močno padel po močni rasti v četrtem četrtletju, proizvodnja pa se je zmanjšala v prvem četrtletju 2014. Na Kitajskem se je domače povpraševanje zaradi prizadevanj za nadzor kreditne rasti in prilagoditev bolj upočasnilo nepremičninske industrije. Poleg tega se je gospodarska aktivnost na drugih hitro razvijajočih se trgih, kot je Rusija, močno upočasnila, saj so regionalne politične napetosti še dodatno oslabile povpraševanje.

Kitajska je v drugi polovici letošnjega leta sprejela učinkovite in ciljno usmerjene politike in ukrepe za podporo gospodarskim dejavnostim, vključno z davčnimi olajšavami za mala in srednje velika podjetja, pospeševanjem finančnih in infrastrukturnih izdatkov ter ciljno podzemno prilagoditvijo stopnje rezerv. Rast naj bi v letu 2014 znašala 7,4%. Prihodnje leto naj bi BDP znašal 7,1%, ko gospodarstvo prehaja na bolj trajnostno pot rasti in še upada.

Kitajska kabelska industrija je prizadela počasen zunanji gospodarski razvoj, domači BDP pa se je prav tako zmanjšal na 7,4% s 7,5%, pričakovanih v začetku leta. Rast kabelske industrije v letu 2014 bo nekoliko nižja kot v prejšnjem letu. Po najnovejših ekspresnih statističnih podatkih Državnega urada za statistiko se je glavni poslovni prihodek industrije žic in kablov (brez optičnih vlaken in kablov) od januarja do julija 2014 medletno povečal za 5,97%, skupni dobiček pa za 13,98 % leto na leto. Od januarja do julija se je količina uvoza žic in kablov medletno zmanjšala za 5,44%, izvoz pa se je medletno povečal za 17,85%.

Kitajska kabelska industrija je prav tako stopila v stabilno razvojno obdobje iz obdobja hitrega razvoja. V tem obdobju mora tudi kabelska industrija slediti tempu časa, pospešiti prilagajanje strukture izdelkov znotraj industrije, odpravo zaostalih proizvodnih zmogljivosti in razvoj industrije spodbujati z inovacijami, da se premakne iz velikega država proizvajalka kablov na proizvodno moč.


Čas objave: maj-12-2020